مهره سلیمانی قدیمی اصل

سنگ مهره سلیمانی اصل قدیمی چیست ؟ خرید و قیمت مهره سلیمانی اصل در سال ۲۰۲۲

مهره سلیمانی قدیمی اصل چیست ؟ در گذشته از سنگ مهره سلیمانی مهره های گرد سیاه و سفیدی درست می کردند، که به شکل و رنگ چشم گوسفند مرده بود. و برای جلوگیری از زخم چشم آویزان از گردن کودکان یا گاهی برای زیبایی استفاده می شد. “مهره سلیمانی” مهره ای رایج در یمن است…